Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

 

bud 01

 

Darowizny na budowę nowego kościoła i klasztoru można przekazać w następujący sposób:
1. Na furcie klasztornej w kopercie (z dopiskiem „na budowę kościoła”)
2. Podczas wszystkich Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca kolekta będzie także przeznaczona na cele związane z budową.
3. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:

PARAFIA św. Antoniego z Padwy
ul. Panewnicka 463 40-774 Katowice
Rachunek: 07 1240 1330 1111 0010 7354 8321 Bank Pekao S.A.
Z dopiskiem: „na budowę kościoła”
Inne wpłaty Rachunek: 53 1240 1330 1111 0010 1795 9897 Bank Pekao S.A.

 

 

 

 

bud 01

 

 

 

 

 

 

 

 

foto 03  

31 stycznia 2020r. podczas parafialnej pielgrzymki po Ziemi Świętej i Jordanii Proboszcz o. Serafin Sputek wraz z delegacją parafian w siedzibie Kurii Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie z rąk O. Dobromira Jasztala zastępcy kustosza Ziemi Świętej odebrał opieczętowany kamień z Grobu Pana Jezusa wraz z certyfikatem. Kamień ten wraz z kamieniem z grobu św. Antoniego z Padwy oraz z kamieniem z ruin byłego sanktuarium maryjnego i klasztoru z Łąk Bratiańskich, pierwszej siedziby franciszkańskiej  Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zostanie włożony w mury nowej świątyni przez Metropolitę Katowickiego i O. Prowincjała prawdopodobnie już w tym roku podczas parafialnego odpustu. Niech św. Antoni wspiera to Boże dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru w naszej Prowincji zakonnej.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto 01  

W piątek, 23 lutego br. Parafia św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach obchodziła 60. rocz. przejęcia byłej restauracji z przeznaczeniem na kaplicę. Z tej racji podczas Mszy św. o godz. 17.00 wspólnota parafialna wraz ze swoimi duszpasterzami dziękowała Bogu za wszystkich dobroczyńców, fundatorów, a także ojców i braci, którzy posługują i posługiwali w naszej parafii, począwszy od o. Korneliusza, o. Ksawerego i o. Damiana.

Następnego dnia proboszcz, o. Serafin Sputek wraz z o. Antonim Rojkiem udali się do sanktuarium św. Antoniego w Padwie, by w tej samej intencji odprawić Mszę św. i przy grobie Patrona parafii powierzyć Bogu dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru.

Czytaj więcej...

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy