Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

foto 01  

W piątek, 23 lutego br. Parafia św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach obchodziła 60. rocz. przejęcia byłej restauracji z przeznaczeniem na kaplicę. Z tej racji podczas Mszy św. o godz. 17.00 wspólnota parafialna wraz ze swoimi duszpasterzami dziękowała Bogu za wszystkich dobroczyńców, fundatorów, a także ojców i braci, którzy posługują i posługiwali w naszej parafii, począwszy od o. Korneliusza, o. Ksawerego i o. Damiana.

Następnego dnia proboszcz, o. Serafin Sputek wraz z o. Antonim Rojkiem udali się do sanktuarium św. Antoniego w Padwie, by w tej samej intencji odprawić Mszę św. i przy grobie Patrona parafii powierzyć Bogu dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru.

Przed Mszą św. miało miejsce wręczenie o. Proboszczowi kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. Kamień pochodzi z bazyliki papieskiej św. Antoniego, a wręczenia dokonał  o. Oliviero Svanera OFMconv., Rektor Sanktuarium. Do kamienia został dołączony certyfikat stwierdzający autentyczność pochodzenia wraz z medalem Papieskiej Bazyliki św. Antoniego z Padwy.

 O. Proboszcz został poproszony o wpis do specjalnej Kroniki Sanktuaryjnej, w której zapisał m. in. słowa wdzięczności Panu Bogu za dar posługi w parafii, której patronuje Cudotwórca Boży, podziękował także Stróżom Grobu św. Antoniego za dar kamienia z tego świętego miejsca pod budowę nowej świątyni w Starych Panewnikach. Wzywając wstawiennictwa św. Antoniego, poprosił Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym, o opiekę nad wspólnotą zakonną i parafialną, a także zawierzył św. Antoniemu dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru.

 

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy