Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

foto 03  

31 stycznia 2020r. podczas parafialnej pielgrzymki po Ziemi Świętej i Jordanii Proboszcz o. Serafin Sputek wraz z delegacją parafian w siedzibie Kurii Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie z rąk O. Dobromira Jasztala zastępcy kustosza Ziemi Świętej odebrał opieczętowany kamień z Grobu Pana Jezusa wraz z certyfikatem. Kamień ten wraz z kamieniem z grobu św. Antoniego z Padwy oraz z kamieniem z ruin byłego sanktuarium maryjnego i klasztoru z Łąk Bratiańskich, pierwszej siedziby franciszkańskiej  Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zostanie włożony w mury nowej świątyni przez Metropolitę Katowickiego i O. Prowincjała prawdopodobnie już w tym roku podczas parafialnego odpustu. Niech św. Antoni wspiera to Boże dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru w naszej Prowincji zakonnej.

 

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy