Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

bud 01

 

Darowizny na budowę nowego kościoła i klasztoru można przekazać w następujący sposób:
1. Na furcie klasztornej w kopercie (z dopiskiem „na budowę kościoła”)
2. Podczas wszystkich Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca kolekta będzie także przeznaczona na cele związane z budową.
3. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:

PARAFIA św. Antoniego z Padwy
ul. Panewnicka 463 40-774 Katowice
Rachunek: 07 1240 1330 1111 0010 7354 8321 Bank Pekao S.A.
Z dopiskiem: „na budowę kościoła”
Inne wpłaty Rachunek: 53 1240 1330 1111 0010 1795 9897 Bank Pekao S.A.

 

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy