Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

Msza św. w int. Jubilata O. Ambrożego Szajdy z ok. 50. rocz. święceń kapłańskich

 

18 czerwca 1969 r. o. dr Ambroży Szajda wieloletni wykładowca łaciny i greki we franciszkańskim seminarium w Katowicach - Panewnikach i w diecezjalnym seminarium w Katowicach, z rąk ks. bp. Herberta Bednorza w franciszkańskim kościele pw. św. Józefa Robotnika w Rybniku otrzymał święcenia kapłańskie. 30 czerwca w ostatnią niedzielę we wspólnocie parafialnej i zakonnej w Starych Panewnikach, gdzie Dostojny Jubilat przebywa i posługuje już ponad 30 lat dziękowano za dar kapłaństwa O. Ambrożego. Mszę św., której przewodniczył proboszcz o. Serafin, Jubilat o. Ambroży sprawował w swojej intencji, kazanie wygłosił o. Rajmund. Do radosnego dziękczynienia włączył się o. dr August, wikariusz prowincji zakonnej i rektor seminarium franciszkańskiego z Katowic Panewnik oraz br. Ananiel z Rybnika. Dostojnemu Jubilatowi MULTOS ANNOS.

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy