Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

Parafia

W l902 r. do domu zakupionego za 7500 marek od p. Nieradzika, sklepikarza mikołowskiego przy obecnej ul. Panewnickiej 439, nieopodal restauracji pani Schwertfeger przy szosie Mikołowskiej, przybyli dwaj franciszkanie: Ubald Miera i Tacjan Hanke. Bracia osiedlili się w Panewnikach z polecenia o. Wilhelma Rogosza. Ich zadaniem było przygotowanie kwatery dla zakonników, którzy mieli przyjechać w związku z powstającym domem zakonnym.

Na parterze budynku urządzili kaplicę na ok. 300 osób. Na dachu dobudowali wieżyczkę, w której zawiesili sygnaturkę. Ołtarz do kaplicy podarował braciom ks. Ludwik Tunkel z kościoła w Kochłowicach (budował wtedy nową świątynię). Po powstaniu bazyliki nabożeństwa i msze w kaplicy odprawiane były dla wiernych tylko w niedziele.

Gdy dom, który był pierwszym klasztorem panewnickich franciszkanów, nie nadawał się już do użytku, przeniesiono się do byłej restauracji VaIeski Schwertfeger w Starych Panewnikach przy ul. Panewnickiej 463.
Restauracja owa była w początkach XX wieku popularnym obiektem. Dla jednych stanowiła punkt docelowy - miejsce odpoczynku po zwiedzeniu kościoła franciszkanów, dla innych był to dobry punkt wypadowy do dalszych wycieczek. Po śmierci poprzedniej właścicielki prowadzili ją państwo Matulowie. Od nich w l958 r. zakonnicy otrzymali restaurację jako darowiznę.
Otwarto tu kaplicę pw. św. Antoniego z Padwy i dom zakonny. Stare Panewniki stały się placówką duszpasterską przy parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP.

22 lutego 1958 r.  wyposażenie z kaplicy pierwszego domu zakonnego, w którym urządzono później dom starców „Marianówka”, przeniesiono do nowych pomieszczeń. 23 lutego o. Korneliusz Czech odprawił nabożeństwo. W tym samym roku dawne sale restauracyjne zostały przerobione tak, że powstała z nich jedna przestrzeń stanowiąca nawę. O. Józef Zając, gwardian z Rybnika ufundował ołtarz św. Antoniego. Poświęcił go o. Bernardyn Grzyśka w czerwcu 1958 r. Obraz do niego namalował Franciszek Janoszka.

W czasie pierwszych misji (28 kwietnia - 4 maja 1958) postawiono krzyż misyjny podarowany przez p. Dyrdę. Nad wejściem do klasztoru umieszczono figurę NSPJ, z klasztoru w Nowym Panewniku otrzymano figurę Matki Boskiej, którą umieszczono na ,,Rajskim placu". W tym samym roku od boromeuszek z Tychów otrzymano stacje drogi krzyżowej.

8 lipca 1965 r. przełożonym klasztoru przy kaplicy św. Antoniego z Padwy został o. Damian Szojda. Był to czas, gdy dyskutowano o konieczności budowy nowego kościoła w Starych Panewnikach. Skłoniło to o. Damiana do remontu kaplicy. W latach 1965-1968 całkowicie przebudowano dawną salę taneczną na nawę kościelną; dalsze prace zarówno przy kaplicy, jak i w klasztorze trwały do końca lat 70. Kanoniczna erekcja domu zakonnego odbyła się 16 maja 1980 r., natomiast 22 marca 1981 r. bp Herbert Bednorz ustanowił odrębną i samodzielną parafię.
Od zachodu i północy obszar parafii graniczy m. in. z Rudą Śląską. Przy kościele znajduje się duży cmentarz, którym zarządza  Kuria Prowincjalna Franciszkanów w Panewnikach.

 

Kościół

Gdyby nie dzwonnica z krzyżem i sakralne symbole w otoczeniu, kościół w Starych Panewnikach można by przeoczyć. W rzeczywistości zarówno jego położenie, jak i bryła daleko odbiegają od naszego pojmowania i widzenia kościołów. Nic dziwnego, bo jego pochodzenie ze świątynią nie ma wiele wspólnego.
Niezbyt wysoki, po kolejnych remontach upodobniony do sąsiedniej zabudowy, kościół wtapia się w otoczenie. Miejsce – na krańcu dzisiejszych Katowic - było idealne na gościniec, przy drodze z Bytomia do Mikołowa, w miejscu, gdzie kończyła się ziemia bytomska, a zaczynała pszczyńska.
Było ono również dobre na osiedlenie się franciszkanów i - jak się po latach okazało - gościnne, gdyż pozostali tam do dzisiaj. Wciąż jednak zakonnicy zajmowali niepozorne budynki, najpierw ten, w którym pierwotnie osiedli, a następnie położony nieopodal obiekt przez lata służący podróżnym. Takie zaadaptowanie budowli o początkowo całkowicie innym przeznaczeniu nie jest w obrębie dzisiejszych Katowic jedyne - przypomnijmy tu choćby kościół w Załęskiej Hałdzie urządzony w hali dawnej cegielni.

22 lutego t958 r. o. Korneliusz Czech zamienił dawną restaurację należącą pierwotnie do Waleski Schwertfeger (tak opisywaną na starych kartach pocztowych) na kaplicę bez wymagane| zgody władz. Pierwotnie kaplica ta była filią kościoła w Panewnikach. 26 czerwca 1959 r. o. Korneliusza zastąpił nowy przełożony o. Ksawery Moczek, który wraz z o. Damianem Szojdą dokonał odbudowy i przebudowy zniszczonych obiektów mieszkalnych i kaplicy, a wspierany był także przez wiernych ze Starych Panewnik. O. Damian Szojda zmienił kaplicę, nadając jej styl obecny. W 1968 r. o. Maciej Michalski objął stanowisko gwardiana Starych Panewnik i kontynuował rozpoczętą przez poprzednika pracę. Po l974 r. dokonano przebudowy części mieszkalnej dawnej restauracji na klasztor.
W 1974 r. władze zakonne mianowały przełożonym o. Alberta Antkowiaka, który z kolei dokonał gruntownej przebudowy klasztoru. Przez szereg lat władze administracyjne żądały zamknięcia kościoła klasztornego jako nielegalnego miejsca kultu. Zezwolenie na budowę i zatwierdzenie już wykonanych prac nastąpiło w 1986 r. wraz z rozpoczęciem budowy dzwonnicy i kostnicy. Kanonicznie klasztor erygowano w 1980 r.. Od roku 1981 istnieje przy nim parafia św. Antoniego. W drugiej połowie lat 80. wybudowano obok kościoła dom katechetyczny.

Żródło: Grzegorz Grzegorek "Parafie i kościoły Katowic"

 

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy