Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 11.30.
Nauki dla rodziców i chrzestnych odbywają się w sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 16.30.

 

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:

 • gładzi grzechy
 • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
 • czyni nas członkami kościoła katolickiego
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię ojca i syna, i ducha Świętego" (mt 28, 19-20).
Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: "n., ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna, i ducha Świętego".

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha Świętego, nie może wejść do królestwa bożego" (j 3, 5).chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim. w razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni kościół, i poleje kandydata wodą, mówiąc: "ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna, i ducha Świętego".

 1. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 2. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
  Chrzestnymi nie mogą być osoby:
  - niepraktykujące;
  - pozostające w cywilnych związkach małżeńskich;
  - uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 4. W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania Aktu chrztu. Należy wtedy okazać Akt Urodzenia dziecka z USC i dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię nazwisko, data urodzenia, adres, data ślubu kościelnego).
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
  Wykaz potrzebnych dokumentów:
  - akt urodzenia dziecka z USC /odpis/,
  - wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (chyba, że ślub był w naszej Parafii),
  - dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
  - zaświadczenia z Parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

Roczki
Ostatnia niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30.

W rocznicę chrztu rodzice proszą kapłana o odprawienie Mszy św. w intencji ich dziecka. Cała rodzina gromadzi się w kościele aby wziąć udział w Eucharystii. Dziecko, które ma juz ponad roczek, ubrane jest na biało i ma wianuszek na głowie lub przypięty do ubranka. Rodzice trzymają jego świecę chrzcielną odpaloną od Paschału.
Przed błogosławieństwem kapłan przewodniczy modlitwie błogosławieństwa i kropi dziecko wodą święconą.

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy