Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

Przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w domu, w szkole i w parafii. Rodzina jako domowy Kościół poprzez życie wiarą prowadzi dziecko do spotkania z Panem Jezusem w Komunii św., w szkole dziecko poznaje prawdy wiary poprzez udział w katechezie, w parafii dziecko wraz z rodzicami uczestniczy w katechezie parafialnej i celebracjach liturgicznych. (terminy spotkań podane są na początku formacji).

Uroczystość Wczesnej Komunii św. – 3 maja lub I niedziela maja.
Uroczystość I Komunii św. – przed ostatnia niedziela maja.

O Wczesnej Komunii św.: http://www.wczesna-komunia.com.pl

Komunię św. zanoszą również szafarze do chorych w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30.

Intencje mszalne (zwykłe, bezterminowe, zbiorowe i gregoriańskie) można zamawiać codziennie w godzinach funkcjonowania furty – od 7.00 do 19.00

Na ustanowienie Eucharystii Chrystus przygotowywał słuchaczy przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a ja w nim" (J 6, 51.54.56).
Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę". Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: "Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Msza św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:
- Głoszenie słowa Bożego,
- Dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna,
- Konsekrację chleba i wina,
- Uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej.

Przewodniczy Mszy św. tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej. Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy.

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:
- pogłębia zjednoczenie z Nim,
- gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
- umacnia jedność Kościoła,
- jest zadatkiem przyszłej chwały.

W czasie Mszy adorujemy Najświętszy Sakrament gdyż jest to postać Chrystusa a nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

 

CAŁOROCZNY PLAN SPOTKAŃ I KATECHEZ DLA RODZICÓW  I DZIECI
PRZYGOTOWANIE DO  PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ (2020/2021)
pdf

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy