Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

 

  1. Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnianie w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Pełniący urząd święceń wykonują swoja posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie.
  2. Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posług. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.
  3. Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyzną ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały staranie rozeznane.
    Módlmy się za kapłanów i osoby konsekrowane pochodzących z naszej parafii. Są nimi: o. Ksawery Majewski i o. Błażej Goniwiecha, a także o nowe powołania z naszej wspólnoty parafialnej.

Nabożeństwo i Msza św. w tej intencji w każdy I czwartek miesiąca o godz. 17.00.

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy