Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

  

Informacje dla Narzeczonych:
Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Święty Paweł Apostoł napisał: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię" w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła" (Ef 5, 25.32).
Rola sakramentu małżeństwa: udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala, zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego. Małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.
Do cech istotnych małżeństwa należy:
- jedność,
- nierozerwalność,
- otwartość na przyjęcie dzieci.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
- aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z uczestnictwa w spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z uczestnictwa w Dniu Skupienia,
- zaświadczenie z USC /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne tzn. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

By spisać protokół przedmałżeński należy po zebraniu wszystkich dokumentów umówić się z o. Proboszczem nie wcześniej niż dwa miesiące przed ślubem.

  Zapisy na nauki dla narzeczonych można dokonać przez ten panel: www

  

Więcej informacji: http://www.rodzina.katowicka.pl 

 

 

 

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy